การแก้ปัญหาวัยทองที่ทำให้หมดสนุก

วัยทองเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในผู้หญิงเมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ 40-50 ปี เกิดจากการที่รังไข่หยุดผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน ซึ่งนำไปสู่การมีประจำเดือนไม่สม่ำเสมอและในที่สุดก็หยุดมีประจำเดือนถาวร บางคนเข้าสู่วัยทองแล้วแต่ยังสามารถแสดงหนังโป๊ได้อยู่ เพราะมีการดูแลร่างกายที่ดี

Read More